Usługi minikoparki

Data publikacji: 20 stycznia 2022 autor: Jacek Sionkiewicz

Kaliska firma SIONEX zajmująca się głównie instalacjami grzewczymi i kanalizacyjnymi rozszerza swoje portfolio usług o roboty ziemne wykonywane minikoparką. Zabieg ma na celu uniezależnienie inwestorów od usług podwykonawców. Dzięki koncentracji wszystkich prac w ramach jednego podmiotu gospodarczego możliwe jest zachowanie ustalonych terminów oraz wysokiej jakości wykonania, zgodnej ze standardami SIONEX.

Pytania dotyczące usług związanych z zastosowaniem minikoparki

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem robót ziemnych na terenie własnej posesji bądź gruntów firmowych zgłaszają się do nas z licznymi zapytaniami odnoszącymi się do cennika, czasu pracy, wydajności, a nawet aspektów stricte księgowych.

Postanowiliśmy zatem stworzyć zręby firmowego FAQ (Frequently Asked Questions) dla obecnych i przyszłych klientów z terenu województwa wielkopolskiego.

Ile wykopie minikoparka w godzinę?

Odpowiedź może być tylko jedna, niestety niesatysfakcjonująca osoby zainteresowane tym tematem. Wydajność minikoparki w równym stopniu zależy od użytego osprzętu, rodzaju gruntu i sprawności operatora. Jednoznaczne określenie nawet średniej wydajności prac byłoby wprowadzeniem czytelników w błąd.

Gleba piaszczysta i pozbawiona niespodzianek w swoim wnętrzu umożliwi wykonanie wykopu nawet długości kilkudziesięciu metrów, jednak grunt gliniasty lub kamienisty może przysporzyć znacznie więcej pracy.

Dodatkowym parametrem wpływającym na wydajność pracy minikoparki jest osprzęt wykorzystany do robót ziemnych.

 • Łyżka;
 • Szeroka łyżka skarpowa;
 • Świder;
 • Młot hydrauliczny; Szczęki kruszące;
 • Widły lub nożyce.

Ostateczna decyzja o doborze odpowiedniego sprzętu leży w gestii naszego operatora.

Ile kosztuje godzina pracy minikoparki?

W tym przypadku także nie ma jednolitych stawek. Wycena usługi, jeśli nie jest związana z innymi pracami wykonywanymi na danym obiekcie, wymaga indywidualnej oceny na miejscu. Można założyć, iż koszt pracy minikoparki wraz z operatorem będzie wahał się w granicach od 70 do 100 złotych za godzinę.

Jakie uprawnienia na minikoparkę 2022?

Obsługa minikoparki jest możliwa po uzyskaniu uprawnień klasy III dla maszyn do robót ziemnych, które zdobyć można, kończąc szkolenie oraz uzyskując pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzanego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Pełny zakres uprawnień na minikoparkę znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263).

Ile kosztuje wynajem minikoparki?

Wynajem minikoparki jest korzystny w przypadku, kiedy zakres planowanych robót nie mieści się we wcześniej określonych ramach czasowych. Cena za wynajem minikoparki każdorazowo ustalana jest indywidualnie, po przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego środowiska pracy sprzętu. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszego formularza kontaktowego.

Ile waży minikoparka?

W zależności od modelu minikoparki, waga sprzętu mieści się w zakresie od 935 kg do nawet 3508 kg. Oznacza to, iż ewentualny transport (prawdopodobnie o to chodziło pytającemu) będzie wiązał się z wymogiem posiadania przez kierowcę odpowiednich uprawnień. W przypadku najcięższego sprzętu w grę wchodzą nawet uprawnienia C1+E.

Roboty ziemne, jaki VAT?

Sprawa jest nieco skomplikowana. Wysokość zastosowanej stawki podatku VAT nie tyle zależy od rodzaju wykonanych robót ziemnych, ile od przeznaczenia budynków, przy których lub, pod które owe prace zostają wykonane.

Innymi słowy, budynek prywatny lub będący miejscem prowadzenia działalności gospodarczej objęty jest stawką podstawową 23% w kontekście robót ziemnych.

Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki 8% dotyczy obiektów budowlanych, które wypełniają przesłanki zawarte w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Dla wyjaśnienia mowa tutaj o usługach dotyczących:

 • dostawy;
 • budowy;
 • remontu;
 • modernizacji;
 • termomodernizacji;
 • przebudowy obiektów budowlanych lub ich części.

W każdym z powyższych przypadków może zaistnieć potrzeba wykonania robót ziemnych. Preferencyjna stawka VAT dotyczy wyłącznie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, przy zachowaniu ustawowo określonych limitów.

SIONEX, firma z Kalisza

Większość zadań podejmowanych przez naszą firmę wiąże się z wykonaniem prac ziemnych, choćby w celu doprowadzenia orurowania do wnętrza budynku.

Z uwagi na to, iż zależy nam na najwyższej jakości, zadaliśmy sobie trud wyposażenia firmy we wszystkie niezbędne urządzenia i akcesoria, by uniezależnić się od pomocy podwykonawców. Zdajemy sobie sprawę, iż tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wziąć pełną odpowiedzialność za wyniki naszej pracy.

W tym kontekście dysponujemy także własną minikoparką oraz współpracujemy z doświadczonym operatorem.

Wolne moce przerobowe przeznaczamy na wykopy pod:

 • Fundamenty;
 • Drenaże, odwodnienia;
 • Przepusty;
 • Niwelacje terenu;
 • Szamba;
 • Oczka wodne;
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków;
 • Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne;
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne;
 • Inne wg indywidualnych ustaleń.

Poszukujesz solidnego wykonawcy z terenu województwa wielkopolskiego? Chcesz skonsultować zakres prac, cennik, kalendarz robót itp.? Skontaktuj się z nami. 14 lat doświadczenia to najlepsza gwarancja zadowolenia. Opisz nam swoje potrzeby, resztę załatwimy we własnym zakresie.

Firma

PHU Sionex Jacek Sionkiewicz
NIP: 6181329154

Adres biura
Lipowa 1A, 62-800 Kalisz

Polityka prywatności
Regulamin serwisu

Kontakt

wdrożenie i realizacja KamikStudio
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram